პროექტები

იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანის უფლებათა სამართალში.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ ახალ პროექტს სახელწოდებით: იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანის უფლებათა სამართალში.
იმიტირებული სასამართლო პროცესი ბავშვთა უფლებების შესახებ
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) წარმოგიდგენთ ახალ პროექტს სახელწოდებით: იმიტირებული სასამართლო პროცესი ბავშვთა უფლებების შესახებ.
სამართლის სკოლა შშმ პირთა უფლებების შესახებ
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო ( ELSA Georgia) სულხან-საბა ორბელიანი უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ახორციელებს სამართლის სკოლას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ.
შეჯიბრი მოწმის დაკითხვაში
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობით წარმოგიდგენთ ახალ პროექტს სახელწოდებით: შეჯიბრი მოწმის დაკითხვაში (Witness Interviewing Competition).
სიახლეები
იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანის უფლებათა სამართალში.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ ახალ პროექტს სახელწოდებით: იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანის უფლებათა სამართალში.
XXIX ეროვნული საერთო კრება / XXIX National Council Meeting
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს აქვს პატივი მოგიწვიოთ ორგანიზაციის რიგით XXIX ეროვნულ საერთო კრებაზე (NCM).
XXVIII ეროვნული საერთო კრება/XXVIII National Council Meeting
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს აქვს პატივი მოგიწვიოთ ორგანიზაციის რიგით XXVIII ეროვნულ საერთო კრაბაზე (NCM).
Online Freshers' Camp
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) გთავაზობთ ახალწვეულთა ბანაკს დისტანციურ რეჟიმში.