ეროვნული გამგეობა

ანა ქოიავა
სახელი: ანა
გვარი: ქოიავა
პოზიცია: ვიცე-პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების მიმართულებით


                                                                         ელსა რეზიუმე


2021-2022 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების სფეროში
2021-2022 წწ. - ელსა საერთაშორისოს ასისტენტი ელსას ზამთრის სამართლის სკოლების (WELS) მიმართულებით
2020-2021 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების მიმართულებით
2020-დღემდე  - ელსა საერთაშორისოს ასისტენტი ელსას ზაფხულის სამართლის სკოლების (SELS) მიმართულებით
2019-2020 წწ. - ელსა საქართველოს სემინარებისა და კონფერენციებსი სფეროში ვიცე-პრეზიდენტის ასისტენტი
2018-2019 წწ. - ელსა თბილისის სემინარებისა და კონფერენციების აპარატის წევრი
17.02.2021
ბეჭდვა