ელენე ღუდუშაური
სახელი: ელენე
გვარი: ღუდუშაური
პოზიცია: ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიური საქმიანობის მიმართულებით

                                                                 ელსა რეზიუმე


2020-2021 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი აკადამიური საქმიანობის მიმართულებით
2020 - დღემდე - ელსა საერთაშორისოს ასისტენტი შეჯიბრი მოლაპარაკებების მიმართულებით
2019 წ. - ელსა საქართველოს ასისტენტი აკადემიური საქმიანობის სფეროში
2018-2019 წწ. - ელსა თბილისის აკადემიური საქმიანობის აპარატის წევრი
2018 წ. - ელსა თბილისის ოფის-მენეჯერი
17.02.2021