ნინო რობაქიძე
სახელი: ნინო
გვარი: რობაქიძე
პოზიცია: ფინანსური მენეჯერი                                                                     ელსა რეზიუმე


2020-2021 წწ. - ელსა საქართველოს ფინანსური მენეჯერი
2019-2020 წწ. - ელსა საქართველოს ფინანსური მენეჯერი
2018-2019 წწ. - ელსა ქუთაისის პრეზიდენტი
2017-2018 წწ. - ელსა ქუთაისის ფინანსური მენეჯერი
2016-2017 წწ. - ელსა ქუთაისის ფინანსური მენეჯერი
2015 წ. - ელსა ქუთაისის წევრი
17.02.2021