წევრობა

ასოციაციის წევრი შეიძლება იყოს საქართველოში სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების იურიდიული ფაკულტეტის ნებისმიერი სტუდენტი და ახალგაზრდა იურისტი, რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებს, მზადაა დასახული ამოცანების განსახორციელებლად, აქვს სათანადო უნარ-ჩვევები.

ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილის მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

აღნიშნული საბუთების წარმოდგენისას აუცილებელია პირებმა თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი!

გისურვებთ წარმატებას ელსასთან ერთად!

01.02.2019
ბეჭდვა