კატეგორია - პარტნიორები
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს პარტნიორია იურიდიული კომპანია LegaLion Corp.
კატეგორია - პარტნიორები
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს ბრენდ პროექტს ინტელექტუალურ საკუთრების სამართალში,
კატეგორია - პარტნიორები
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს გაეროს ოფიციალურ წარმომადგელობასთან საქართველოში. გაეროს მუდმივიდ ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში
კატეგორია - პარტნიორები
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო უკვე მესამე წალია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრ - საქპატენტთან.