გაეროს მუდმივი ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს გაეროს ოფიციალურ წარმომადგელობასთან საქართველოში. გაეროს მუდმივიდ ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში წარმოადგენს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოს, რომელიც ქვეყნის მხარდაჭერისა და მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის ახორციელებს აქტივობებს სხვადასხვა მიმართულებით.
24.05.2018