სამართლის სკოლა თემაზე - “კონსტიტუციური სამართალწარმოება”

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ბათუმმა (ELSA BATUMI) ჩაატარა სამართლის სკოლა თემაზე „კონსტიტუციური სამართალწარმოება“ 10-13 დეკემბერს ჩატარდა სამართლის სკოლა თემაზე - “კონსტიტუციური სამართალწარმოება

პროექტს გაუძღვა - სალომე კარალიძე, ელსა ბათუმის ალუმნაი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.

პროექტი ორ ეტაპად ჩატარდა, პირველ ეტაპზე სტუდენტები გაეცნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობის პრინციპებს, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების არსს, სტადიებსა და საკონსტიტუციო სარჩელის შედგენის მეთოდიკებს. პირველი ეტაპის ბოლოს კი მონაწილეები განაწილდნენ ჯგუფებად, რათა ერთად ემუშავათ საკონსტიტუციო სარჩელზე, ხოლო პროექტის მეორე ეტაპზე წარმოადგინეს საკონსტიტუციო სარჩელები, რის საფუძველზე მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.