ელსა ბათუმი
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია (ELSA) ბათუმი გთავაზობთ ტრენინგ კურსს თემაზე: “მონაცემთა ბაზების დამუშავება და გამოყენება”.
ელსა ბათუმის ორგანიზებით, გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: "ინტერნეტ სივრცეში არასრულწლოვანთა მონაცემების გასაჯაროება".
ელსა ბათუმის ორგანიზებით, გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: "რა არის ლიდერობა" 
ელსა ბათუმი , “თემურ ქავშბაიას საადვოკატო ბიუროსთან”თანამშრონლობით გთავაზობთ პროექტს “კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში”
ელსა ბათუმის ორგანიზებით, გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: "კონსტიტუციის თანამედროვე პრობლემები".
ელსა ბათუმი გთავაზობთ სტაჟირების ეროვნულ პროგრამას, რომელიც განხორციელდება საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასთან თანამშრომლობით.