ელსა ქუთაისი
ელსა (ELSA) ქუთაისის ორანიზებით, 3 დეკემბერს, 12:00 საათზე ჩატარდება ვებინარი თემაზე „დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სამოქალქო სამართალში“.
ელსა ქუთაისი გთავაზობთ ვებინარს თემაზე "ომბუდსმენებისა და ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების საერთაშორისო ქსელების საქმიანობა და მათი თანამშრომლობა სახალხო დამცველის აპარატთან".
ელსა ქუთაისი გიწვევთ რიგით XVIII ლოკალური საერთო კრებაზე.
ელსა ქუთაისი 15 დეკემბერს 12 საათზე გთავაზობთ ვებინარს ფინანსური ორგანიზაციის მომსახურე იურისტის პრაქტიკული საქმიანობის შესახებ.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) - 10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გთავაზობთ კონფერენციას "ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები 2".
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) გთავაზობთ კვირეულს კერძო სამართლის აქტუალური საკითხების შესახებ.