ელსა ქუთაისი

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) წარმოადგენს ელსა საქართველოს აქტიურ ჯგუფს, რომელიც 2011 წლიდან ეწევა აქტიურ საქმიანობას.

01.02.2019