კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) გთავაზობთ კვირეულს კერძო სამართლის აქტუალური საკითხების შესახებ.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) გთავაზობთ კვირეულს კერძო სამართლის აქტუალური საკითხების შესახებ, რომელიც წარიმართება 11-დან 17 იანვრის ჩათვლით.
კვირეულზე წარმოგიდგენილი იქნება ვებინარები შემდეგი თანმიმდევრობით:
11 იანვარს 11:00 საათზე - ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვა.
12 იანვარს 12:00 საათზე - შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა.
12 იანვარს 14:00 საათზე - უკუმითითება(Renvoi): ინტელექტუალური თავსატეხი კოლიზიური სამართლის დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში.
13 იანვარს 11:00 საათზე - სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა, პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შემოღების მიზანშეწონილობა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დირექტივის შესაბამისად.
16 იანვარს 16:00 საათზე - საინვესტიციო/ბიზნეს სამართალი.
17 იანვარს 15:00 საათზე - მედიაცია როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება.

ვებინარებს გაუძღვებიან პრაქტიკოსი იურისტები.
ვებინარები ჩატარდება Google Meet -ის მეშვეობით.

დამატებითი ინფორმაცია, ცალკეული ვებინარების მომხსენებელთა ვინაობა და მოსაწვევი ბმული გამოქვეყნდება ეტაპობრივად.
გისურვებთ წარმატებებს ელსასთან ერთად!
მიშო, დიანა, დიმა, მაიკო, მარიამი         <div class=