კონფერენცია - ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები 2


ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი (ELSA Kutaisi) - 10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გთავაზობთ კონფერენციას "ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები 2".
კონფერენცია მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში სტუდენტის კომპეტენციის ამაღლებას, პრაქტიკის გაცნობასა და ანალიზს.

კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავად აირჩიონ საკონფერენციო ნაშრომის თემა ან მოამზადონ ის ერთ-ერთ ქვემოთ ჩამოთვლილ თემაზე.
• ადამიანის უფლებები და ხელოვნური ინტელექტი
• სექსუალური უმცირესობების სამოქალაქო უფლებები
• კონვენციით დაცული გადახვევა საგანგებო მდგომარეობის დროს.

კონფერენციაში მონაწილეებს გადაეცემათ მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ხოლო საუკეთესო მონაწილე(ებ)ს სიმბოლური პრიზი.

ნაშრომების მიღება დაიწყება 31 ოქტომბერს და დასრულდება 5 დეკემბერს 23:59 საათზე.
ნაშრომის პრეზენტაცია გაიმართება 10 დეკემბერს. (დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გეცნობებათ)

ნაშრომის ატვირთვა შესაძლებელია, როგორც რეგისტრაციისას, ასევე მოგვიანებით შემდეგ ელ. ფოსტაზე - seminarsconferences.kutaisi@ge.elsa.org
ნაშრომი უნდა შეიცავდეს შემდეგ პუნქტებს:
1. სატიტულო თავფურცელი (უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების დასახელება, ფაკულტეტის სახელწოდება, მონაწილის სახელი და გვარი, თემის სათაური, ქალაქი და წელი)
2. შესავალი (თემის აქტუალობის დასაბუთება, მიზნები, პრობლემის კვლევის მდგომარეობა)
4. ტექსტის ძირითადი ნაწილი
5. დასკვნა

ნაშრომი უნდა იყოს არანაკლებ 10 გვერდი
გვერდის ფორმატი - A4 ფორმატი : PDF შრიფტი: Sylfaen შრიფტის ზომა: 12 ინტერვალი: 1.5

ნაშრომი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:
• ნაშრომის სტრუქტურა
• ევროპული კონვენციის და პრაქტიკის ცოდნა
• თემის აქტუალობა და სტუდენტის კრეატიულობა
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
seminarsconferences.kutaisi@ge.elsa.org
598530072 - მარიამ პატარიძე - ვიცე პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების სფეროში
 
მიშო, დიანა, დიმა, მაიკო, მარიამი
გისურვებთ წარმატებებს ელსასთან ერთად