საჯარო ლექცია - სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში და მოქალაქეთა ჩართულობის სტრატეგიები

ქუთაისის უნივერსიტეტში ელსა ქუთაისის მიერ ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე ,,სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში და მოქალაქეთა ჩართულობის სტრატეგიები"


მომხსენებელი - ქეთვან კუხიანიძე, სამართლის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სასამართლო მედიატორი, სამოქალაქო განათლების სერტიფიცირებული პედაგოგი, ადვოკატი.

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სტუდენტებში ცნობიერების ამაღლება, სამოქალაქო საზოგადოების უფლება-მოვალეოებების გაცნობა და სოციალური კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებით ცოდნის გაღრმავება.