მაია სიჭინავა
სახელი: მაია
გვარი: სიჭინავა
პოზიცია: ვიცე-პრეზიდენტი მარკეტინგის მიმართულებით

ელსა რეზიუმე
2022-2023წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მარკეტინგის მიმართულებით
2021-2022 წწ. - ელსა საქართველოს ფინანსური მენეჯერი
2020-2021 წწ. - ელსა ქუთაისის ვიცე-პრეზიდენტი მარკეტინგის სფეროში
2019-2020 წწ. - ელსა ქუთაისის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიური საქმიანობის სფეროში
2018-2019 წწ. - ელსა ქუთაისის შიდა მენეჯმენტის აპარტის წევრი
2017-2018 წწ. - ელსა ქუთაისის 
წევრი

21.02.2023