ვახტანგ შუკაკიძე
სახელი: ვახტანგ
გვარი: შუკაკიძე
პოზიცია: ფინანსური მენეჯერი


ელსა რეზიუმე
2022-2023 წწ. - ელსა საქართველოს ფინანსური მენეჯერი
2021-2022 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2020-2021 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2019-2020 წწ. - ელსა თბილისის ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2018-2019 წწ. - ელსა თბილისის სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის აპარატის წევრი
2018 . - ელსა თბილისის ოფის-მენეჯერი
2017 . - ელსა თბილისის წევრი
21.02.2023