რუსუდან ცაგარელი
სახელი: რუსუდან
გვარი: ცაგარელი
პოზიცია: ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით

 ელსა რეზიუმე
2022-2023 წწ. - ელსა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2021-2022 წწ. - ელსა თბილისის ვიცე-პრეზიდენტი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2021 წ. - საერთაშორისო სამართლებრივი კვლევის ჯგუფის (LRG) წევრი 
2020-2021 წწ. - ელსა თბილისის დირექტორი სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის მიმართულებით
2020 წ. - ელსა თბილისის სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის აპარატის წევრი
21.02.2023