სამართლის სკოლა და შეჯიბრი მედიაციაში

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო ( ELSA Georgia) და საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია გთავაზობთ სამართლის სკოლას და შეჯიბრს მედიაციაში.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო ( ELSA Georgia) და საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია გთავაზობთ სამართლის სკოლას და შეჯიბრს მედიაციაში.
პროქტის მიზანს წარმოადგენს იურისტ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა იურისტებში მედიაციასთან დაკავშრებული როგროც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება. შერჩეულ მონაწილეებს ერთი კვირის განმავლობაში მედიატორების მიერ ჩაუტარდებათ ლექცია-სემინარები მედიაციის შესახებ; აღნიშნულის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს მედიაცია, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება.

სამართლის სკოლის ფარგლებში განსახილველი საკითები:

  • დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები; მედიაციის არსი და მნიშვნელობა მედიაციის შედარებითი უპირატესობა დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიულგზებთან მიმართებით;
  • მედიაციის ეთიკური საფუძვლები და პრინციპები; მედიაციის მნიშვნელობა ქართული სამართლის განვითარებაში, საქართველოს კანონი ,,მედიაციის შესახებ“
  • მედიაციის პროცესი (გახსნა, მომზადება, მოლაპარაკება);
  • მედიაციის მონაწილე მხარეები, მედიატორის როლი მედიაციის პროცესში;
  • მედიაციის წარმოების ფორმები;
  • მედიაციის შესაბამისი ვერბალური კომუნიკაცია,ნდობის ჩამოყალიბება,აქტიური მოსმენის ტექნიკები, ემოციების გაზიარება.


სამართლის სკოლის შემდგომ, მონაწილეები დაიყოფიან 3 კაციან გუნდებად, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ და ერთმანეთს შეეჯიბრებიან მედიაციაში.
მედიაციის საქმის ავტორები და პროცესების შემფასებლები იქნებიან კვალიფიციური იურისტები და მედიატორები. თითოეულ ეტაპზე გუნდის მიერ მიღებული შეფასებათა დაჯამებით მოხდება გამარჯვებულის გამოვლენა.

გამარჯვებული გუნდის, გამოვლენის შემდგომ გუნდის წევრებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები, ხოლო ყველა მონაწილეს მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. პროექტის საუკეთესო მონაწილეს ექნება შესაძლებლობა გაიაროს სტაჟირება საქართველოს მედიატორთა ასოციციაში.

მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე
https://tinyurl.com/5y6f24cv 

აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 25 მარტი 18:00 საათი;

გასაუბრების საფუძველზე შეირჩევა 30 საუკეთესო მონაწილე;

სამართლის სკოლა მედიაციაში დაიწყება 29 მარტს, Google Meeting-ის საშუალებით. დეტალური დღის წესრიგი მონაწილეებს ეცობებათ არჩევის შემდგომ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ანა ქოიავა
ვიცე-პრეზიდენტი სემინარებისა და კონფერენციების მიმართულებით
+995 555 23 51 15
seminarsconferences@ge.elsa.org 


გისურვებთ წარმატებას ელსასთან ერთად,
მარიამი, თამარი, ნინო, ელენე, ანა, ანა და ვახტანგი