საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო უკვე მესამე წალია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრ - საქპატენტთან. საქპატენტი წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრავს ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკას საქართველოში.
24.05.2018